Renovation Design of Old Areas of Hongkou District

762views
Project:

Renovation Design of Old Areas of Hongkou District, Shanghai

Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

SHE Shixuan, LIU Lanhong, ZHU Ying, YU Shujia, DONG Jie, JIANG Xulan, ZHUANG Jianghang, ZHAO Zhiqiang, etc.

Participants:

XIA Guofu, WANG Ping, YANG Yonghua, ZHANG Hongyi, WAN Ye, ZHANG Xinxin, YUAN Zhifang, SUN Wen, YANG Xiaowen, HUANG Huizhong, LI Wenjia, ZOU Chen, ZHAO Yunyuan, etc.

Back to Top
International Partners