Project of Poyang lake resort

802views
Project:

Project of Poyang lake resort, Jiangxi Province

Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

SHE Shixuan, LIU Lanhong, MA Li, XIA Guofu, DONG Jie, ZHU Ying, ZHANG Qi, JIANG Xulan, etc.

Participants:

XIA Haibin, LI Kairan, CAO Chenlin, CAO Xu, ZOU Chen, WANG Zhe, YU Qun, HUANG Sangsang, WANG Zeyuan, CHEN Yuan, XUE Chengzong, HUANG Weijing, MENG Ran, GUO Wenxi, etc.

 

Back to Top
International Partners