Planning and Design of Xiasha Cultural Creative Entertainments Business Zone

701views
Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

SHE Shixuan, LIU Lanhong, CHEN Zhaoyun, ZHU Ying, DONG Jie, YUAN Zhifang, SUN Dingwen, etc.

Participants:

MA Li, JIANG Xulan, YU Shujia, ZOU Chen, YANG Yilin, GU Wenzhe, WANG Zeyuan, XUAN Chengzong, CHEN Yuan, LIU Yicheng, XU Meifang, TIAN Jing, LI Qi

 

Back to Top
International Partners