Planning and Design of Bright Town

724views
Project:

Planning and Design of Bright Town, Chongming Dongping

Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

SHE Shixuan, LIU Lanhong, ZHU Ying, WANG Zeyuan, CAO Xu, LI Qi

Back to Top
International Partners