Old Workshop Renovation Design of Printing Factory of East China Normal Unviersity

764views
Chief Director:

WEI Shaonong

Main Designers:

SHE Shixuan, LIU Lanhong, ZHU Ying, WANG Zeyuan, JIANG Xulan, CAO Xu, LI Qi

Back to Top
International Partners